Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

* [http://daomauvietnam.com/index.php/tin-tuc/291-dung-do-toi-cho-hau-dong.html Đừng độ tọi cho hầu đồng]
* [http://thethaovanhoa.vn/133N20110301142107703T0/hoi-den-tranviec-hanh-chinh-thanh-cho-cau-quan!.htm Hội Đền Trần - việc hành chính thành chỗ cầu quan]
* [http://thethaovanhoa.vn/133N20110225092321707T0/cang-kin-thi-cang-gay-to-mo!.htm Càng kín thì càng gây tò mò]
{{sơ khai}}
 
Người dùng vô danh