Mở trình đơn chính

Tiểu sửSửa đổi

Ông sinh năm 1944 tại Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định[1]

Năm 1980, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ và sau đó năm 2002 được phong hàm giáo sư

Từ năm 1994-2004, ông là Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam nay là Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam

Từ năm 2000-2005, ông là Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian[2]

Ông hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam (http://daomauvietnam.com/), Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia và Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á[3]

Tác phẩmSửa đổi

Các công trình chính đã xuất bản

 • Văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2006
 • Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1993
 • Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1994
 • Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam: Lịch sử và loại hình, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996;
 • Hát văn – 1992
 • Đạo Mẫu (2 tập, 1994 - tái bản bốn lần)
 • Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận - 2008
 • Về Tín ngưỡng Lễ hội cổ truyền, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
 • Chủ biên: Tín ngưỡng và Văn hóa Tín ngưỡng ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2001
 • Chủ biên: Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nhà xuất bản Khoa học xã hội
 • "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng Sử thi Tây Nguyên
 • Khám pháp ẩm thực truyền thống Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ 2010
 • Bản sắc Văn hóa vùng ở Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục - 2009
 • Những giá trị Văn hóa truyền thống Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 2010
 • Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị Văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội - 2010
 • Những mảng màu Văn hóa Tây Nguyên, Nhà xuất bản Trẻ - 2007
 • Luật tục M'nong (Ngô Đức Thịnh - Điểu Câu - Trần Tấn Vịnh), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 1998
 • Luật tục Êđê (Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu), Nbx Văn hóa Dân tộc

Các bài viếtSửa đổi

VideoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ “Van hoa hoc”. Truy cập 11 tháng 3 năm 2015. 
 2. ^ http://www.ncvanhoa.org.vn/InfoDetail.asp?Action=View&ID=9&CatID=45&MaxID=44
 3. ^ “GS.TS. Ngô Đức Thịnh: “Cấm là bất khả kháng””. Báo Sức khỏe & Đời sống. Truy cập 11 tháng 3 năm 2015.