Ngô Đức Thịnh (1944-2020) là một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, ông nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam

Tiểu sử sửa

Ông sinh năm 1944 tại Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định[1]

Năm 1980, ông bảo vệ luận án Tiến sĩ và sau đó năm 2002 được phong hàm giáo sư

Từ năm 1994-2004, ông là Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam nay là Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam

Từ năm 2000-2005, ông là Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian[2]

Ông từng là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam (http://daomauvietnam.com/ Lưu trữ 2011-05-15 tại Wayback Machine), Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia và Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á[3]

Ông mất ngày 6 tháng 6 năm 2020.

Tác phẩm sửa

Các công trình chính đã xuất bản

 • Văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2006
 • Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1993
 • Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1994
 • Tìm hiểu nông cụ cổ truyền Việt Nam: Lịch sử và loại hình, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996;
 • Hát văn – 1992
 • Đạo Mẫu (2 tập, 1994 - tái bản bốn lần)
 • Lên đồng, hành trình của thần linh và thân phận - 2008
 • Về Tín ngưỡng Lễ hội cổ truyền, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
 • Chủ biên: Tín ngưỡng và Văn hóa Tín ngưỡng ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2001
 • Chủ biên: Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nhà xuất bản Khoa học xã hội
 • "Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng Sử thi Tây Nguyên
 • Khám pháp ẩm thực truyền thống Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ 2010
 • Bản sắc Văn hóa vùng ở Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục - 2009
 • Những giá trị Văn hóa truyền thống Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 2010
 • Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị Văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội - 2010
 • Những mảng màu Văn hóa Tây Nguyên, Nhà xuất bản Trẻ - 2007
 • Luật tục M'nong (Ngô Đức Thịnh - Điểu Câu - Trần Tấn Vịnh), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 1998
 • Luật tục Êđê (Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Thấu), Nbx Văn hóa Dân tộc

Các bài viết sửa

Video sửa

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

 1. ^ “Van hoa hoc”. Truy cập 11 tháng 3 năm 2015.[liên kết hỏng]
 2. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2010.
 3. ^ “GS.TS. Ngô Đức Thịnh: "Cấm là bất khả kháng". Báo Sức khỏe & Đời sống. Truy cập 11 tháng 3 năm 2015.