Khác biệt giữa các bản “Trại súc vật”

Dưới chế độ [[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]] thì [[Phạm Nguyên Trường]] có ra một bản dịch do nhà xuất bản Giấy Vụn in nhưng không có giấy phép phát hành nên là bản lậu.<ref name="CBD"/>
 
Năm 2013 Công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành phiên bản thứ sáu bằng tiếng Việt do An Lý dịch dưới nhan đề ''Chuyện ở nông trại''. Tuy nhiên sau đó sách đã bị thu hồi.<ref>[http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/animl-farm-n-censo-03152013064431.html "Chuyện Súc vật và Chuyện kiểm duyệt"]</ref>
 
== Xem thêm ==