Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

==Các đời chúa Bầu==
Các chúa Bầu truyền nối được 6 thế hệ, trấn giữ Tuyên Quang gần 200 năm:
<center>
 
{| border=1 cellpadding=4 style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse"
# ''Khánh Dương Hầu'' [[Vũ Văn Uyên]] cai trị 1527 - 1557
|- bgcolor="#efefef"
# ''Gia Quốc Công'' [[Vũ Văn Mật]] cai trị 1557 - ?
#| ''Nhân'Tước Hiệu''' Quận|| Công'''Tên [[Vũthật''' Công|| Kỷ]]'''Thời gian cai trị''' ?|| -'''[[Thụy ?hiệu]]'''
|-
# ''Hòa Quận Công'' hoặc ''Hòa Thắng Hầu'' [[Vũ Đức Cung]], [[thụy hiệu|thụy]]: ''Long Bình Vương '', cai trị ? - ?
#| ''Khánh Dương Hầu'' <br>慶陽侯||[[Vũ Văn Uyên]] cai trị<br>武文淵|| 1527 - 1557 ||
# ''Thuần Quận Công'', ''Thụy Quận Công'' hoặc ''Tông Quận Công'' [[Vũ Công Ứng]], cai trị ? - 1669
|-
# ''Khoan Quận Công'' [[Vũ Công Tuấn]], hiệu: ''Tiêu Giao Cương Vương'', tại vị: 1669 - 1689
#| ''Gia Quốc Công'' <br>嘉國公||[[Vũ Văn Mật]] cai trị<br>武文密|| 1557 - ?||
 
|-
| Nhân Quận Công<br>仁郡公||[[Vũ Công Kỷ]]<br>武公紀|| ? - ? ||
|-
| Hòa Quận Công*<br>和郡公||[[Vũ Đức Cung]]<br>武德恭|| ? - ? || Long Bình Vương 隆平王
|-
| Tông Quận Công**<br>宗郡公||[[Vũ Công Ứng]]<br>武公悳|| ? - 1669 ||
|-
#| ''Khoan Quận Công'' <br>寬郡公||[[Vũ Công Tuấn]],<br>武公俊|| hiệu:1669 ''Tiêu- 1689 ||Tiểu Giao Cương Vương'', tại vị: 1669 - 1689小交岡王
|}
</center>
# *''Hòa Quận Công'' còn hiệu khác là ''Hòa Thắng Hầu''
# **''ThuầnTông Quận Công'',còn hiệu khác là ''ThụyThuần Quận Công'' hoặc ''TôngThụy Quận Công'' [[Vũ Công Ứng]], cai trị ? - 1669
<center>
'''Thế phả các Chúa Bầu họ Vũ'''
{{chart/start}}
{{chart| | | | | |We | | We= Cha của Khánh Dương Hầu và Gia Quốc công<br>''Chưa rõ danh tính }}
{{chart | | | | |,|-|^|.}}
{{chart| | | Gia | | | Khánh | Gia=2<br>'''[[Vũ Văn Mật|Gia Quốc Công ]]'''<br>嘉國公<br>Vũ Văn Mật<br>1557 - ?|Khánh=1<br>'''[[Vũ Văn Uyên|Khánh Dương Hầu]]'''<br>慶陽侯<br>Vũ Văn Uyên<br>1527 - 1557}}
{{chart| | | | !| | | }}
{{chart| | | Nhân | | | Nhân=3<br>'''[[Vũ Công Kỷ|Nhấn Quận Công]]'''<br>仁郡公<br>Vũ Công Kỷ<br>? - ?}}
{{chart| | | | !| | | }}
{{chart| | | Hòa | | | Hòa=4<br>'''[[Vũ Đức Cung|Hòa Quận Công]]'''<br>和郡公<br>Vũ Đức Cung<br>? - 1669}}
{{chart| | | | !| | | }}
{{chart| | | Tông|| | Tông=5<br>'''[[Vũ Công Ứng|Tông Quận Công]]'''<br>宗郡公<br>Vũ Công Ứng<br>1669 - 1689}}
{{chart| | | | !| | | }}
{{chart| | | Khoan | | | Khoan=6<br>'''[[Vũ Công Tuấn|Khoan Quận Công]]'''<br>寬郡公<br>Vũ Công Tuấn<br>1669 - 1689}}
{{chart/end}}
</center>
Sử không chép rõ niên đại trấn trị của từng chúa Bầu. Về tổng thể, sự hưng vong của các chúa Bầu cũng gần như sự hưng vong của sự nghiệp các vua nhà Mạc. [[Nhà Mạc]] nổi lên thì các chúa Bầu cũng bắt đầu hùng cứ Tuyên Quang. Sau này khi họ Mạc tàn lụi, không còn chỗ ở [[Cao Bằng]] thì các chúa Bầu cũng suy yếu hẳn và chấm dứt. Đặc điểm chính của các chúa Bầu là dựa vào rừng núi hiểm trở phía Tây Bắc để cát cứ, không thần phục chính quyền ở Thăng Long khi chính quyền này bị chi phối bởi những cuộc chiến khác lớn hơn, không thể dốc toàn lực vào Tuyên Quang.