Khác biệt giữa các bản “Bowling”

:::*Khung 1: 10 + (3 + 6 điểm thưởng) = 19
:::*Khung 2: 3 + 6 = 9
::::'''TỔNG CỘNG = 28'''
 
#''Frame Strike'' ("Khung gục"): ngoài 10 điểm bạn có được do đánh ngã cả 10 ki trong lần ném đầu tiên của khung này, hai cú ném kế tiếp sẽ cộng tất cả số ki vào khung này (tối đa của ''Frame strike'' là 30 điểm).