Khác biệt giữa các bản “Bowling”

Tối đa của một khung "dư" là 20 điểm.
 
#*''Frame Open'' ("Khung /mở"): sauKhi 2xong cả hai lần ném bóng trong một khungvẫnkhông chưađánh ngãđổ hếtđược cả 10 ki thì điểmtrên phiếu khung này sẽchỉ ghi số ki bị đổ sau 2 lần ném (tối đa là 9 điểm vì không hạ được cả 10 ki sau hai lần ném).
 
Tối đa của một khung "mở" là 9 điểm vì không hạ được cả 10 ki sau hai lần ném.
 
Mỗi người chơi cứ tiếp tục cho đến hết khung thứ 10. Tổng số điểm tối đa cho 1 ván 10 khung là 300 điểm.