Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Thum thủm (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Bdanh
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
n (Đã lùi lại sửa đổi của Thum thủm (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Bdanh)
Thẻ: Lùi tất cả
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
* ''[[Microsoft Press]] Computer Dictionary: The Comprehensive Standard for Business, School, Library, and Home''. Sách bìa thường. Lần xuất bản thứ 2. Redmond, WA ([[Hoa Kỳ|Mỹ]]): [[Microsoft]] Corp. [[1 tháng 10]] năm [[2003]]. ISBN 1-55615-597-2. Tiếng Anh.
* Evi Nemeth, Garth Snyder, Scott Seebass, và Trent R. Hein. ''UNIX System Administration Handbook''. Lần xuất bản thứ 2. Indianapolis, IN (Mỹ): Prentice Hall PTR. [[15 tháng 1]] năm [[1995]]. ISBN 0-13-151051-7. Tiếng Anh.
* Tom Swan, ''Inside Windows File Format''. Lần xuất bản thứ nhất. SAM Publishing. [[1993]]. ISBN 0-672-30338-8. Tiếng Anh.
41.686

lần sửa đổi