Khác biệt giữa các bản “Thích phu nhân”

không có tóm lược sửa đổi
Sau khi Cao Tổ băng hà, Thích Cơ cùng con trai bị [[Lữ hậu]] ra tay tàn sát rất độc ác, nổi danh trong lịch sử.
 
== SủngHán thiếpCao Tổ sủng phi ==
Thích Cơ xuất thân từ [[Tần Mạt]], [[Định Đào]] (huyện [[Định Đào]], tỉnh [[Sơn Đông]]). Bà được tương truyền mỹ mạo vô song, giỏi ca vũ, nhảy điệu ''Kiều tụ chiết miêu'' (翘袖折腰) đầy sắc sảo, diễm lệ nhất thiên hạ, trong số các phi tần của Hán Cao Tổ bà được ân sủng lớn nhất.
 
Những người thiếp của Cao Tổ như [[Bạc phu nhân|Bạc cơ]], [[Triệu cơ]] đã sinh cho Cao Tổ nhiều con trai, nhưng trong đó con trai của Thích Cơ là '''Lưu Như Ý''' (劉如意) từ nhỏ đã thông minh đĩnh ngộ, được Cao Tổ yêu hơn cả. Cao Tổ thường nói rằng Như Ý giống mình. Việc bà cùng con trai được Hán Cao Tổ yêu khiến nảy sinh lòng ghen ghét của [[Lữ hậu]], mẹ của Thái tử [[Lưu Doanh]].
 
Thái tử Lưu Doanh nhân đức nhưng thiếu hẳn sự cứng rắn và quyết đoán nên Hán Cao Tổ có ý cho Lưu Như Ý thay. Thêm sự lôi kéo của Thích phu nhân nên Cao Tổ càng có ý quyết định, dự định sẽ cùng hiệu triệu quần thần nghị luận. Lữ hậu lo lắng, bèn sai em là Lữ Trạch đến nài nỉ nhờ [[Trương Lương]] đang làm thiếu phó giúp Lưu Doanh. Nhờ Trương Lương giúp, Lưu Doanh mời được 4 hiền sĩ trong thiên hạ là [[Đông Viên công]] (東園公), [[Lộc Lý]] (甪里), [[Ỷ Lý Quý]] (綺里季) và [[Hạ Hoàng công]] (夏黃公) mà trước đó chính Cao Tổ hoàng đế không sao mời nổi.
Việc bà được Cao Tổ yêu khiến nảy sinh lòng ghen ghét của [[Lữ hậu]], mẹ của Thái tử [[Lưu Doanh]].
 
== Vũ điệu Sở trong nước mắt ==
Thái tử Lưu Doanh nhân đức nhưng thiếu hẳn sự cứng rắn và quyết đoán nên Hán Cao Tổ có ý cho Lưu Như Ý thay. Thêm sự lôi kéo của Thích phu nhân nên Cao Tổ càng có ý quyết định, dự định sẽ cùng hiệu triệu quần thần nghị luận.
 
Lữ hậu lo lắng, bèn sai em là Lữ Trạch đến nài nỉ nhờ [[Trương Lương]] đang làm thiếu phó giúp Lưu Doanh. Nhờ Trương Lương giúp, Lưu Doanh mời được 4 hiền sĩ trong thiên hạ là [[Đông Viên công]] (東園公), [[Lộc Lý]] (甪里), [[Ỷ Lý Quý]] (綺里季) và [[Hạ Hoàng công]] (夏黃公) mà trước đó chính Cao Tổ hoàng đế không sao mời nổi.
 
Năm [[195 TCN]], sau khi đánh phá quân [[Anh Bố]] về, Cao Tổ hoàng đế ốm càng nặng, muốn thay Thái tử. Đến khi ăn tiệc, Thái tử Lưu Doanh rót rượu đứng chầu. Bốn người theo thái tử tuổi đều ngoài tám mươi, mày râu bạc phơ, áo mũ rất đẹp. Cao Tổ lấy làm lạ hỏi. Bốn người tiến đến thưa, kể họ tên. Cao Tổ hoàng đế kinh ngạc, hỏi ra mới biết là các hiền sĩ mà bấy lâu mình mời không được.
 
Bốn người nói với Cao Tổ:''"Bệ hạ khinh kẻ sĩ, hay mắng người, bọn thần nghĩa khí không chịu nhục, cho nên sợ mà trốn tránh. Nay trộm nghe thái tử là người nhân đức hiếu thảo, cung kính, thương yêu kẻ sĩ, trong thiên hạ không ai không vươn cổ muốn vì thái tử mà chết, vì vậy chúng tôi đến đây."''
Bốn người nói với Cao Tổ:
:''Bệ hạ khinh kẻ sĩ, hay mắng người, bọn thần nghĩa khí không chịu nhục, cho nên sợ mà trốn tránh. Nay trộm nghe thái tử là người nhân đức hiếu thảo, cung kính, thương yêu kẻ sĩ, trong thiên hạ không ai không vươn cổ muốn vì thái tử mà chết, vì vậy chúng tôi đến đây.''
 
Cao Tổ nói:
:''Phiền các ông nhờ giúp đỡ thái tử cho trót.''
 
Bốn người chúc thọ xong, đứng dậy đi ra. Cao Tổ cho gọi Thích phu nhân vào, chỉ bốn người kia bảo rằng:
:''Ta muốn đổi nó, nhưng bốn người kia đã giúp nó. Lông cánh nó đã thành, khó mà lay chuyển được. Lữ hậu là chủ của ngươi rồi đấy!''
 
Thích phu nhân buồn khóc, không biết làm sao. Cao Tổ nói:
:''Nàng hãy múa lối Sở, cho ta xem! Ta sẽ hát lối Sở cho nàng nghe.''
 
Cao Tổ nói:''"Phiền các ông nhờ giúp đỡ thái tử cho trót"''. Bốn người chúc thọ xong, đứng dậy đi ra. Cao Tổ cho gọi Thích phu nhân vào, chỉ bốn người kia bảo rằng:''"Ta muốn đổi nó, nhưng bốn người kia đã giúp nó. Lông cánh nó đã thành, khó mà lay chuyển được. Lữ hậu là chủ của ngươi rồi đấy!"''
Thích phu nhân tuân lệnh, liền đứng múa theo điệu nước Sở. Cao Tổ liền hát hoạ. Hát rằng:
 
Thích phu nhân buồn khóc, không biết làm sao. Cao Tổ nói:''"Nàng hãy múa lối Sở, cho ta xem! Ta sẽ hát lối Sở cho nàng nghe"''. Thích phu nhân tuân lệnh, liền đứng múa theo điệu nước Sở. Cao Tổ liền hát hoạ. Hát rằng:
:''Chim hồng hộc<ref>Chỉ Lưu Doanh</ref> bay cao,''
:''Một cất cánh ngàn dặm.''
Cao Tổ hát mấy lần, Thích phu nhân biết ý không đưa Như Ý lên thay Doanh nữa, vừa múa vừa nức nở chảy nước mắt. Cao Tổ đứng dậy, quay đi, bãi tiệc rượu. Lưu Doanh giữ được ngôi Thái tử không bị truất. Cao Tổ phong cho Như Ý làm ''Triệu vương'' (趙王), cử tướng [[Chu Xương]] làm tướng quốc giúp đỡ.
 
== Kết cục bi thương ==
=== Mẹ bị giam, con bị hại ===
Năm [[195 TCN]], Hán Cao Tổ băng hà, Thái tử Lưu Doanh lên nối ngôi, tức là [[Hán Huệ Đế]]. Tuy Huệ Đế kế vị nhưng việc điều hành triều đình do Lữ thái hậu quyết định, Huệ đế thực chất không có quyền hành.
Tháng 12, năm [[194 TCN]], Hán Huệ đế buổi sớm ra đi săn bắn. Như Ý còn nhỏ, không thể dậy sớm. Thái hậu nghe tin Như Ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý uống. Lúc mờ sáng, Huệ Đế trở về thì Như Ý đã chết.
 
=== BịNhân đòn thù tàn độctrư ===
Lữ thái hậu giết Như Ý và giam bà vẫn chưa thoả lòng. Sau khi Như Ý chết, Lữ thái hậu mới ra tay trả thù bà. Bà sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc [[mắt]], đốt [[tai]], cho bà uống thuốc thành [[câm]]. Sau đó Lữ hậu sai để bà ở trong nhà tiêu, gọi đó là '''Nhân trư''' (人彘).