Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ bị đe dọa”

 
Sự [[dịch chuyển ngôn ngữ]] thường xảy ra nhất khi người nói chuyển sang ngôn ngữ liên quan đến sức mạnh xã hội hoặc kinh tế hoặc được nói rộng rãi hơn, kết quả cuối cùng là cái chết của ngôn ngữ. Sự đồng thuận chung là có từ 6.000<ref name="Moseley"/> đến 7.000 ngôn ngữ hiện đang được sử dụng và từ 50% đến 90% trong số đó sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2100. [2] 20 ngôn ngữ phổ biến nhất, mỗi ngôn ngữ có hơn 50 triệu người nói, được nói bởi 50% dân số thế giới, nhưng hầu hết các ngôn ngữ được sử dụng bởi ít hơn 10.000 người.<ref name="Handbook"/>
 
=== Các tổ chức ===
* [http://www.linguisticsociety.org/endangered-languages Linguistic Society of America]
* [http://www.hrelp.org Hans Rausing Endangered Languages Project]
* [https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=12816&org=BCS Documenting Endangered Languages], National Science Foundation
* [http://www.saivus.org Society to Advance Indigenous Vernaculars of the United States], (Savius.org)
* [http://aicls.org/ Advocates for Indigenous California Language Survival]
* [http://www.ilinative.org/ Indigenous Language Institute]
* [http://icldc-hawaii.org International Conference on Language Documentation and Conservation]
* [http://www.sorosoro.org/en/ Sorosoro]
* [http://travel.nationalgeographic.com/travel/enduring-voices/ Enduring Voices Project], National Geographic
* [http://www.livingtongues.org/hotspots.html Living Tongues Institute for Endangered Languages]
* [http://endangeredlanguagealliance.org/main/ Endangered Language Alliance], New York City
* [[Endangered Languages Project]]
* [http://www.mpi.nl/DOBES/ DoBeS Documentation of endangered languages]
* [http://www.cilldi.ualberta.ca/ CILLDI, Canadian Indigenous Languages Literacy and Development Institute]
 
=== Công nghệ ===
* [https://www.youtube.com/watch?v=uwLNc-QFUlE&list=UUQElH-OXARO_PycfKd6HPUg&index=1&feature=plcp Recording your elder/Native speaker], practical vocal recording tips for non-professionals
* [https://www.youtube.com/watch?v=qAUgc5hHAHU&list=UUQElH-OXARO_PycfKd6HPUg&index=9&feature=plcp Learning indigenous languages on Nintendo]
* [http://aicls.org/ Pointers on How to Learn Your Language] (scroll to link on page)
* [http://www.firstvoices.com/en/apps First Nations endangered languages chat applications]
* [http://aicls.org/breathoflife/talks.php Do-it-yourself grammar and reading in your language], Breath of Life 2010 presentations
 
==Tham khảo==
223.257

lần sửa đổi