Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
replaced: : → : using AWB
Bây giờ ta lập phương trình của elip (E) đối với hệ trục tọa độ đã chọn như trên.
 
Ta có :
 
MF<sub>1</sub> = a + <math>\frac{cx}{a}</math> = <math>\sqrt {(x + c)^2 + y^2}</math> hay<math>(a + \frac {cx}{a})^2 = (x + c)^2 + y^2</math>.
[[Tập tin:Ellipse PLS en.png|nhỏ|giữa|300px|Chú ý rằng ý nghĩa của a và b là khác so với hình bên cạnh]]
 
'''Chu vi''' của hình E líp tính tương đối như sau:
 
<math>P = 2\pi\sqrt{\frac{r_{1}^2+r_{2}^2}{2}}</math>