Khác biệt giữa các bản “Thích phu nhân”

 
=== Kết cục ===
Năm [[195 TCN]], Hán Cao Tổ băng hà, Thái tử Lưu Doanh lên nối ngôi, tức là [[Hán Huệ Đế]]. TuyLữ Huệhậu Đế kếđăng vị nhưng việc điều hành triều đình do Lữ[[Hoàng thái hậu quyết định, Huệ đế thực chất không có quyền hành]].
 
Theo lệ nhà Hán, Hoàng tử được phong Vương, thì mẫu thân trở thành Vương thái hậu, cùng con trai đến đất phong, ví dụ như [[Bạc Cơ]], mẹ của Đại vương [[Lưu Hằng]]. Thế nhưng Lữ Thái hậu sai giam Thích phu nhân ở [[Vĩnh Hạng cung]] (永巷宮). Thích phu nhân trong cung bị giam cầm khổ sở, nên ca thán một khúc hát: ''"Nhi tử vi chư hầu vương, mẫu thân vi nô lệ, chung nhật thung mễ đáo bạc mộ, thường thường dữ tử vong vi ngũ! Mẫu tử tương ly tam thiên lý, yếu trảo thùy lai cáo tố nhĩ?" <ref>兒子為諸侯王,母親為奴隸,終日舂米到薄暮,常常與死亡為伍!母子相離三千里,要找誰來告訴你?</ref>. Thái hậu nghe đến lời bài hát, nổi cơn đại nộ và gọi Triệu vương Như Ý đến,. muốn giết Như Ý.Hán Huệ Đế thương em, biết mẹThái hậu giận, nên thân hành đón Như Ý ở [[Bá Thượng]], rồi luôn luôn kèm lúc Như Ý đi đứng, ăn uống. Lữ tháiThái hậu muốn giết Như Ý nhưng không có dịp nào. Sứ giả của Lữ tháiThái hậu triệu tập, tướng quốc Chu Xương cự tuyệt không nghe lệnh. Lữ tháiThái hậu cả giận, bèn sai người gọi Chu Xương về. Chu Xương về đến [[Trường An]], Thái hậu lại sai người mời Triệu vương lần nữa. Triệu vương đành phải ra đi.
 
Năm sau ([[194 TCN]]), [[mùa đông]], Hán Huệ đế buổi sớm ra đi săn bắn. Như Ý còn nhỏ, không thể dậy sớm. Thái hậu nghe tin Như Ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý uống. Lúc mờ sáng, Huệ Đế trở về thì Như Ý đã chết. Lữ Thái hậu giết Như Ý và giam bà vẫn chưa thoả lòng. Sau khi Như Ý chết, Lữ tháiThái hậu mới ra tay trả thù Thích phu nhân. Thái hậu sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc [[mắt]], đốt [[tai]], cho uống thuốc thành [[câm]]. Sau đó LữThái hậu sai để Thích phu nhân ở trong nhà tiêu, gọi đó là '''Nhân trư''' (人彘).
 
Sau mấy hôm, Thái hậu cho gọi Huệ Đế vào để xem ''"Nhân trư"''. Hán Huệ Đế trông thấy, ngạc nhiên bèn hỏi là ai., Khikhi biết đó là Thích phu nhân, Huệ Đếthì liền khóc rống lên. Huệ Đế đau lòng quá, mắc bệnh, trong hơn một năm không dậy được. Hành động giết hại bà của Lữ hậu bị chính Huệ Đế coi là vô nhân tính. Vua còn sai người nói với Thái hậu:''"Việc đó không phải là việc con người làm! TôiTa là con của tháiThái hậu, không thể nào trị thiên hạ được!"''.
 
== Xem thêm ==