Khác biệt giữa các bản “Hoàng đế La Mã”

Sửa lỗi sai về năm trước và sau công nguyên.
(Sửa lỗi sai về năm trước và sau công nguyên.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| appointer =
| began = 27 tr.CN
| ended = 395 s.CN (thời thống nhất),<br /> 476 trs.CN (Tây La Mã),<br />AD 1453 (Đông La Mã)
| pretender = không có
}}
8

lần sửa đổi