Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

#{{OK}} Bởi vì phá hoại là quá nhiều, nên tôi ủng hộ việc áp dụng những biện pháp nhanh và mạnh để trấn áp những sửa đổi có mục đích xấu. [[Thành viên:Ditimchanly|Ditimchanly]] ([[Thảo luận Thành viên:Ditimchanly|thảo luận]]) 17:12, ngày 28 tháng 5 năm 2011 (UTC)
#{{OK}} Không hiểu lắm về cái công cụ này nhưng mà nghe để chống phá bài thì mình đồng ý cả hai tay.<span style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em grey;">[[Thành_viên:Nghiaproqua|<font color="red">'''N'''ghĩa'''P'''ro</font>]]<sup> [[Thảo luận Thành viên:Nghiaproqua|<font color="orange">'''(...)'''</font>]]</font><sup>-[[Đặc biệt:Đóng góp/Nghiaproqua|<font color="orange">'''(+)'''</font>]]</sup></span></big> 16:51, ngày 29 tháng 5 năm 2011 (UTC)
#{{OK}} Hoàn toàn đồng ý. Chống phá hoại là yêu cầu quá bức thiết.--[[Thành viên:Phương Huy|天下无敌]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 03:43, ngày 30 tháng 5 năm 2011 (UTC)
 
;Ý kiến
#{{ykk}} Cho hỏi tý là các sửa đổi bị lùi bởi Rollback có xuất hiện trên thay đổi gần đây không? Để tránh việc ai đó lạm dụng mà không ai biết. Cũng như các sửa đổi đó có thể phục hồi bởi các BQV không? Để tránh việc "lỡ" nhấn lộn nút thì gay.[[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]] ([[Thảo luận Thành viên:Tnt1984|thảo luận]]) 06:04, ngày 27 tháng 5 năm 2011 (UTC)