Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đội bóng đá Thể Công”

Đề mục mới: →‎Tên gọi Thể công
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đề mục mới: →‎Tên gọi Thể công)
 
Bạn nên nhìn rõ tên đề là [[Đội bóng đá Thể Công]] [[Thành viên:Nguyenquanghai19|Nguyenquanghai19]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenquanghai19|thảo luận]]) 11:30, ngày 1 tháng 11 năm 2018 (UTC)
 
== Tên gọi Thể công ==
 
Chưa có thông tin chính thức về việc tái sử dụng tên gọi Thể Công, nên đề nghị chưa hợp nhất với bài viết về đội bóng đá của [[Trung tâm thể thao Viettel]].--[[Thành viên:Gió Đông|Gió Đông]] ([[Thảo luận Thành viên:Gió Đông|thảo luận]]) 02:32, ngày 28 tháng 12 năm 2018 (UTC)