Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
[[Thể loại:Người Pehang]]
[[Thể loại:Chính khách Malaysia]]
[[Thể loại:ChủChính tịchkhách Đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất]]
[[Thể loại:Thủ tướng Malaysia]]
[[Thể loại:Nhân vật còn sống]]