Khác biệt giữa các bản “Tôn Tẫn”

không có tóm lược sửa đổi
=== Sang nước Tề ===
[[File:Sun Bin1.jpg|thumb|right|250px|Tranh vẽ Tôn Tẫn]]
Năm [[366 TCN]], biết tin sứ giả [[Tề (nước)|nước Tề]] đến đất Lương thuộc [[Ngụy (nước)|nước Ngụy]], Tôn Tẫn lén tới thuyết phục sứ giả. Sứ giả nước Tề cho là kỳ lạ bèn mang trộm Tôn Tẫn lên xe về Tề. Tẫn trở thành thượng khách của tướng quốc [[Điền Kỵ]]. Tướng Tề là [[Điền Kỵ]] phục tài, tâu với [[Tề Uy vương|Tề Uy Vương]] phong Tẫn làm thầy. <br />
 
=== Trận Quế Lăng ===