Khác biệt giữa các bản “Đại học Ulster”

n
n
 
===Coleraine Campus====
[[Tập tin:uuc-winter.jpg|nhỏ|300px|phải|University of Ulster at Coleraine]]
Coleraine campus (UUC) có diện tích 300 [[mẫu Anh]], nằm ở Coleraine. Campus là nơi đào tạo chủ yếu các ngành về khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn.