Khác biệt giữa các bản “Trang bị quân sự của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant”

|
|-
| [[M16|M16 rifle]]|| Selective fire rifle. Single and three shot burst. ||Unknown<ref name="therightplanet.com" />{{Unreliable source?|date=January 2016}} ||{{USA}} || [[File:M16a4lh6.jpg|230px]] ||Lấy được từ Quân đội Iraq và Lực lượng cảnh sát Iraq
|-
| [[M4 carbine|M4A1]]<br><small>(Giới hạn)</small><ref name="jihadology.net">{{cite web|url=http://jihadology.net/2015/04/17/new-video-message-from-the-islamic-state-messages-from-the-fortified-strongholds-4-wilayat-kirkuk/|title=New video message from The Islamic State: "Messages from the Fortified Strongholds #4 – Wilāyat Kirkūk"|work=JIHADOLOGY|accessdate=16 May 2015}}</ref>|| Súng trường carbine || || {{USA}}||[[File:M4A1 ACOG.jpg|230px]] ||Lấy được từ Quân đội Iraq và Lực lượng cảnh sát Iraq
Người dùng vô danh