Khác biệt giữa các bản “Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh”

!STT !!Họ và tên !!Chức vụ Đảng và Chính quyền !! Ghi chú
|-
| 1 ||[[Trần Du Lịch]] ||UVDK, Phó Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố ||
|-
| 2 ||[[Nguyễn Thanh Chín]] ||UVDK, Ủy viên thường trực HĐND Thành phố||
| 10 ||[[Nguyễn Thị Ngọc Hạnh]] ||UVDK, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố||
|-
| 11 ||[[Phạm Khánh Phong Lan]] ||UVDK, Phó Giám đốc Sở Y tế||
|-
| 12 ||[[Tô Danh Út]] ||UVDK, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố ||
408

lần sửa đổi