Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh Lợi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 2019, Vĩnh Lợi xác định phải đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng hợp lý, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất; tập trung ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; triển khai một số công trình, dự án quan trọng của huyện; khai thác tốt lợi thế, tiềm năng và ứng dụng có hiệu quả khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh khu vực công nghiệp và dịch vụ gắn liền với công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; cải cách thủ tục hành chính; củng cố, kiện toàn các cơ quan Nhà nước từ huyện đến cơ sở; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giải quyết kịp thời các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
===Dự án kêu gọi đầu tư===
1. Cụm công nghiệp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.