Khác biệt giữa các bản “Sol (ngày trên sao Hỏa)”

==Sử dụng cho việc điều hành các chuyến xe tự hành trên sao Hỏa==
 
Khi các xe tự hành không gian bắt đầu hoạt động trên sao Hỏa, ngày sao Hỏa trôi qua được đánh dấu bằng cách đơn giản là đếm số. Hai sứ mệnh [[chương trình Viking|Viking]], [[Phoenix (tàu vũ trụ)|Mars Phoenix]] và xe tự hành thuộc [[Phòng thí nghiệm khoa học Sao Hỏa]] có tên là ''Curiosity'' tính ngày sao Hỏa dựa theo mỗi khi xe tự hành đáp xuống là ngày 0 hay "Sol 0". Cũng tính tương tự như vậy đối với sứ mệnh [[InSight]]. Tuy nhiên đến Mars Pathfinder và hai xe tự hành khám phá sao Hỏa là ''Spirit'' và ''Opportunity'' thì lại tính ngày đáp xuống sao Hỏa là ngày 1 hay "Sol 1".<ref>{{cite web|url=http://phoenix.lpl.arizona.edu/phases05.php |title=Phoenix Mars Mission - Mission - Mission Phases - On Mars |publisher=Phoenix.lpl.arizona.edu |date=29 February 2008 |accessdate=13 July 2012}}</ref>
 
Mặt dù các sứ mệnh xe tự hành có hai lần diễn ra theo từng cặp nhưng không có nỗ lực nào được đưa ra để đồng bộ cách tính ngày sao Hỏa cho hai xe tự hành trong cùng 1 cặp. Thế nên, chẳng hạn, mặt dù xe tự hành ''Spirit'' và xe tự hành ''Opportunity'' được phóng đi để hoạt động ngay trên sao Hỏa nhưng mỗi chiếc tính ngày đáp xuống sao Hỏa là "Sol 1" khác nhau vì thế lịch trình của chúng sắp xỉ 21 sol chênh lệch nhau.