Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

n
*Ngăn những cuộc "bàn phím chiến" do mâu thuẫn chỉ đơn thuần của những cá nhân (''bằng cách buộc phải viết theo yêu cầu của đề án hoặc của cộng đồng'')
*Hạn chế truy cập Wikipedia cho những người chỉ thuần công kích (''thui chột tính cởi mở'')
*Buộc trì hoãn giữa các bên để có họ thời gian bình tâm và tránh nâng cao một mối xung đột (''các trang bảo vệ, hoặc tạm khóa những soạn giả đang cơn xung đột'')
*Dùng phản hồi tích cực (''khen ngợi những soạn giả không phản ứng bất lịch sự'')
*Dùng phản hồi tiêu cực (''đề nghị một soạn giả nếu không muốn giải quyết mâu thuẫn thì nên chia tay với Wikipedia hoặc đơn giản chấp nhận người đó rút lui – dù người đó đã có hoặc không vấp phạm hoặc làm cớ vấp phạm cho người khác – theo trình tự làm giảm thiểu mâu thuẫn'')
*Yêu cầu dùng tên đã đăng nhập để buộc các soạn giả nhận lấy trách nhiệm về hành vi của họ (''mặc dù điều này nói chung không phải là những gì đáng mong đợi trong Wikipedia'')
*Lọc các điện thư của kẻ vi phạm, hoặc điện thư dựa vào một số từ khóa và loại bỏ các điện thư đó để liệt vào danh sách điện thư vi phạm (hoặc Wikipedia:Liệt thư).
*Đi đến một quyết định rằng: bất lịch sự và khiếm nhã là điều không thể tránh đượngđược trong một dự án, và chấp nhận chúng tồn tại.
 
===Hạn chế ảnh hưởng===