Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{chính trị Việt Nam}}
 
* '''Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam''' là cơ quan tham mưu, giúp [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] về công tác cải cách [[Tư pháp]] Hiệvà Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020.
 
Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2011.
Tổ chức đảng của cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.
==Thành viên Ban Chỉ đạo==
Hiện nay, cơ cấu Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương gồm:
 
* '''Trưởng ban Ban Chỉ đạo''': Uỷ viên Bộ Chính trị, [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
 
* '''Phó Trưởng ban Thường trực''':
 
* '''Phó Trưởng ban''': Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
 
* '''Uỷ viên Ban Chỉ đạo''': 11 - 15 người (gồm 10 người thường trực và những thành viên khác)
 
# Uỷ viên Bộ Chính trị, [[Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam|Bộ trưởng Bộ Công an]]
# Bí thư Trung ương Đảng, [[Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Việt Nam)|Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao]]
# Ủy viên Trung ương Đảng, [[Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao]]
# Ủy viên Trung ương Đảng, [[Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam|Bộ trưởng Bộ Tư pháp]]
# Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm [[Văn phòng Chủ tịch nước (Việt Nam)|Văn phòng Chủ tịch nước]]
# Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm [[Ủy ban Tư pháp Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Tư pháp Quốc hội]]
# Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm [[Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Pháp luật Quốc hội]]
# Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
# Chủ tịch [[Hội Luật gia Việt Nam]]
# Chủ tịch [[Liên đoàn Luật sư Việt Nam]]
 
* '''Uỷ viên chuyên trách''': (2 người)
 
===Nhiệm kì 2016 - 2021===
Theo Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày 13-8-2016 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 19 thành viên.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/30723202-ban-chi-dao-cai-cach-tu-phap-trung-uong-hop-phien-thu-nhat.html|title=Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ nhất}}</ref>
1

lần sửa đổi