Khác biệt giữa các bản “Beatrix của Hà Lan”

Trang mới: “'''Beatrix của Hà Lan''' (Beatrix Wilhelmina Armgard, sinh ngày 31 tháng 1, năm 1938) là đương kim Nữ hoàng của Vương quốc Hà Lan bao gồm […”
(Trang mới: “'''Beatrix của Hà Lan''' (Beatrix Wilhelmina Armgard, sinh ngày 31 tháng 1, năm 1938) là đương kim Nữ hoàng của Vương quốc Hà Lan bao gồm […”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh