Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Vang”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[6 tháng 12]] năm [[1996]], kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa IX ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, chia tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thành tỉnh [[Quảng Nam]] và thành phố [[Đà Nẵng]] [[thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)|trực thuộc trung ương]]. Huyện Hòa Vang trực thuộc thành phố Đà Nẵng.
 
Ngày [[23 tháng 1]] năm [[1997]], theo nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ, 2 xã [[Hòa Quý]] và [[Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn|Hòa Hải]] ở phía đông nam được bàn giao cho quận [[Ngũ Hành Sơn (quận)|Ngũ Hành Sơn]]; 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Khánh, [[Hòa Minh, Liên Chiểu|Hòa Minh]] ở phía đông bắc huyện được tách ra để thành lập quận [[Liên Chiểu, Đà Nẵng|Liên Chiểu]]. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Hòa Vang có 73.749 ha diện tích tự nhiên và 132.042 người, gồm 14 xã: Hòa Tiến, Hòa Sơn, Hòa Phát, Hòa Thọ (huyện lỵ), Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Liên, Hòa Xuân, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú.<ref>[http://luatgiapham.com/nghi-dinh-so-07-1997-nd-cp-cua-chinh-phu/ Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ]</ref>
 
Ngày [[5 tháng 8]] năm [[2005]], Nghị định của [[Chính phủ]] số 102/2005/NĐ-CP<ref>[http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2006/07/15281_ND102CP.RTF Nghị định số 102/2005/NĐ-CP ngày 05/08/2005 của Chính phủ]</ref>, chiatách 3 xã Hòa Phát (sau chia thành hai phường [[Hòa Phát, Cẩm Lệ|Hòa An,Phát]] chia xã [[Hòa ThọAn, thành hai xãCẩm Lệ|Hòa Thọ Đông vàAn]]), Hòa Thọ Tây.(sau Đồngchia thời,thành táchhai các xãphường [[Hòa Thọ Đông]], [[Hòa Thọ Tây]], [[Hòa Phát, Cẩm Lệ|Hòa Phát]], [[Hòa An, Cẩm Lệ|Hòa An]]), [[Hòa Xuân, Cẩm Lệ|Hòa Xuân]] cùng với phường [[Khuê Trung]], quận [[Hải Châu]] để thành lập quận mới [[Cẩm Lệ]]. Huyện Hòa Vang còn lại 70.733 ha diện tích tự nhiên và 106.746 người, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Bắc.
 
Huyện Hòa Vang còn lại 70.733 ha diện tích tự nhiên và 106.746 người, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Bắc.
 
==Hành chính==
Người dùng vô danh