Khác biệt giữa các bản “Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
n
| ngân sách =
| số nhân viên =
| trang chủ = [http://www.vasttni.ac.vn/ vasttni.ac.vn]
}}
'''Viện Sinh học Tây Nguyên''' là một cơ quan nghiên cứu khoa học tại [[Đà Lạt]], [[Việt Nam]] với chức năng nghiên cứu cơ bản về [[sinh học]] vùng [[Tây Nguyên]]. Trụ sở của viện nằm trên một quả đồi các trung tâm Đà Lạt khoảng 7km, trước 1975 từng là một tu viện. Trước năm 2008, viện có tên '''Phân viện Sinh học tại Đà Lạt'''. Viện Sinh học Tây Nguyên trực thuộc [[Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam]], nhiệm vụ của viện là:<ref>[http://www.vast.ac.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=455:vshtn&catid=95:cac-n-v-do-ch-tch-vin-thanh-lp&Itemid=125 Viện Sinh học Tây Nguyên] - trang của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam</ref>
22

lần sửa đổi