Khác biệt giữa các bản “Internet Engineering Task Force”

n
replaced: ( → (, ) → ), . → . (3), , → , (7), . <ref → .<ref (10), → (18) using AWB
n (replaced: ( → (, ) → ), . → . (3), , → , (7), . <ref → .<ref (10), → (18) using AWB)
'''Nhóm đặc nhiệm kỹ thuật Internet''' ( '''IETF''' ) là một tổ chức tiêu chuẩn mở, phát triển và thúc đẩy các [[Tiêu chuẩn Internet|tiêu chuẩn Internet]] tự nguyện, đặc biệt là các tiêu chuẩn bao gồm bộ [[TCP/IP|giao thức Internet]] (TCP / IP). <ref name="ripe-ietf">{{Chú thích web|url=https://www.ripe.net/participate/internet-governance/internet-technical-community/ietf|title=Internet Engineering Task Force (IETF)|date=August 10, 2012|website=[[RIPE Network Coordination Centre]]|access-date=2018-08-22}}</ref> Nó không có thành viên chính thức hoặc yêu cầu thành viên. Tất cả những người tham gia và quản lý là tình nguyện viên, mặc dù công việc của họ thường được tài trợ bởi chủ lao động hoặc nhà tài trợ của họ.
 
IETF khởi đầu là một hoạt động được [[Chính quyền liên bang Hoa Kỳ|Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ]] hỗ trợ, nhưng từ năm 1993, nó đã hoạt động như một chức năng phát triển tiêu chuẩn dưới sự bảo trợ của [[Internet Society|Hiệp hội Internet]] , một tổ chức phi lợi nhuận dựa trên thành viên quốc tế.
'''Nhóm đặc nhiệm kỹ thuật Internet''' ( '''IETF''' ) là một tổ chức tiêu chuẩn mở, phát triển và thúc đẩy các [[Tiêu chuẩn Internet|tiêu chuẩn Internet]] tự nguyện, đặc biệt là các tiêu chuẩn bao gồm bộ [[TCP/IP|giao thức Internet]] (TCP / IP). <ref name="ripe-ietf">{{Chú thích web|url=https://www.ripe.net/participate/internet-governance/internet-technical-community/ietf|title=Internet Engineering Task Force (IETF)|date=August 10, 2012|website=[[RIPE Network Coordination Centre]]|access-date=2018-08-22}}</ref> Nó không có thành viên chính thức hoặc yêu cầu thành viên. Tất cả những người tham gia và quản lý là tình nguyện viên, mặc dù công việc của họ thường được tài trợ bởi chủ lao động hoặc nhà tài trợ của họ.
 
IETF khởi đầu là một hoạt động được [[Chính quyền liên bang Hoa Kỳ|Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ]] hỗ trợ, nhưng từ năm 1993, nó đã hoạt động như một chức năng phát triển tiêu chuẩn dưới sự bảo trợ của [[Internet Society|Hiệp hội Internet]] , một tổ chức phi lợi nhuận dựa trên thành viên quốc tế.
 
== Tổ chức ==
IETF được tổ chức thành một số lượng lớn các nhóm làm việc và các nhóm thảo luận không chính thức (BoFs hoặc Birds of a Feather), mỗi nhóm liên quan đến một chủ đề cụ thể và hoạt động trong chế độ tạo nhiệm vụ từ dưới lên, chủ yếu được điều khiển bởi các nhóm làm việc này. <ref name="Bradner-January1999">[http://oreilly.com/openbook/opensources/book/ietf.html "Internet Engineering Task Force"], Scott Bradner, ''Open Sources: Voices from the Open Source Revolution'', O'Reilly, 1st Edition, January 1999, {{ISBN|1-56592-582-3}}. Retrieved 21 July 2014.</ref> Mỗi nhóm làm việc có một chủ tịch được chỉ định (hoặc đôi khi là một số đồng chủ tịch), cùng với một điều lệ mô tả trọng tâm của nó, và những gì và khi nào nó sẽ được sản xuất. IETF là mở cửa cho tất cả những ai muốn tham gia, và giữ cuộc thảo luận về một mở danh sách gửi thư hoặc tại các cuộc họp IETF, nơi mà các lệ phí nhập nhóm vào tháng năm 2014 là 650 [[Đô la Mỹ|đô la Mỹ]] cho mỗi người. <ref>{{Chú thích web|url=//www.ietf.org/meeting/register.html|title=Register for the Next IETF Meeting|publisher=IETF|access-date=21 July 2014}}</ref> . Giữa năm 2018 các khoản phí là: trả sớm US $700, thanh toán trễ US $875, sinh viên US$ 150 và một ngày quá hạn có giá US $375.
 
Đồng thuận thô sơ là cơ sở chính cho việc ra quyết định. Không có thủ tục bỏ phiếu chính thức. Bởi vì phần lớn công việc của IETF được thực hiện thông qua danh sách gửi thư, nên không cần phải có người tham dự cuộc họp. Mỗi nhóm làm việc được dự định hoàn thành công việc về chủ đề của nó và sau đó tan rã. Trong một số trường hợp, WG thay vào đó sẽ có bản điều lệ được cập nhật để đảm nhận các nhiệm vụ mới khi thích hợp. <ref name="Bradner-January1999">[http://oreilly.com/openbook/opensources/book/ietf.html "Internet Engineering Task Force"], Scott Bradner, ''Open Sources: Voices from the Open Source Revolution'', O'Reilly, 1st Edition, January 1999, {{ISBN|1-56592-582-3}}. Retrieved 21 July 2014.</ref>
 
Các nhóm làm việc được tổ chức thành các khu vực theo chủ đề. Các lĩnh vực hiện tại là Ứng dụng, Chung, Internet, Vận hành và Quản lý, Ứng dụng và Cơ sở hạ tầng thời gian thực, Định tuyến, Bảo mật và Giao thông. <ref>{{Chú thích web|url=//datatracker.ietf.org/wg/|title=Active IETF Working Groups|publisher=IETF|access-date=21 July 2014}}</ref> Mỗi khu vực được giám sát bởi một giám đốc khu vực (AD), với hầu hết các khu vực có hai đồng AD. Các AD có trách nhiệm bổ nhiệm chủ tịch nhóm làm việc. Các giám đốc khu vực, cùng với Chủ tịch IETF, thành lập Nhóm chỉ đạo kỹ thuật Internet (IESG), chịu trách nhiệm về hoạt động chung của IETF.
 
IETF được giám sát bởi Ủy ban Kiến trúc Internet (IAB), giám sát các mối quan hệ bên ngoài và mối quan hệ với [[RFC|Biên tập viên RFC]] . <ref> "Điều lệ của Hội đồng Kiến trúc Internet (IAB)", RFC 2850 , B. Carpenter, tháng 5 năm 2000. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2014. </ref> IAB cũng chịu trách nhiệm chung cho Ủy ban giám sát hành chính IETF (IAOC), giám sát Hoạt động hỗ trợ hành chính của IETF (IASA), nơi cung cấp hỗ trợ hậu cần, vv cho IETF. IAB cũng quản lý Lực lượng đặc nhiệm nghiên cứu Internet (IRTF), trong đó IETF có một số mối quan hệ giữa các nhóm.
 
Một ủy ban đề cử (NomCom) gồm mười tình nguyện viên được chọn ngẫu nhiên tham gia thường xuyên tại các cuộc họp được trao quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và loại bỏ các thành viên của IESG, IAB, IASA và IAOC. <ref> [https://www.ietf.org/nomcom/ "NỘI DUNG IETF"] , IETF. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2014. </ref> Cho đến nay, không ai bị NomCom loại bỏ, mặc dù một số người đã từ chức, cần có người thay thế.
 
Năm 1993, IETF đã thay đổi từ một hoạt động được Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ hỗ trợ thành một hoạt động quốc tế độc lập gắn liền với [[Internet Society|Hiệp hội Internet]] , một tổ chức phi lợi nhuận dựa trên thành viên quốc tế. <ref name="IETFandInternetSociety"> [http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/ietf-and-internet-society "IETF và xã hội Internet"] , Vint Cerf, Internet Society, 18 tháng 7 năm 1995. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2014. </ref> Bởi vì IETF tự nó không có các thành viên, cũng không phải là một tổ chức ''cho mỗi người gia nhập,'' Hiệp hội Internet cung cấp khuôn khổ tài chính và pháp lý cho các hoạt động của IETF và các cơ quan chị em của nó (IAB, IRTF). Các hoạt động của IETF được tài trợ bằng phí hội họp, nhà tài trợ cuộc họp và Hiệp hội Internet thông qua tư cách thành viên tổ chức và số tiền thu được từ Cơ quan đăng ký lợi ích công cộng . <ref> [http://pir.org/about-us/history/ "Lịch sử"] , Đăng ký Internet công cộng của bạn. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2014. </ref>
 
Vào tháng 12 năm 2005, IETF Trust được thành lập để quản lý các tài liệu có bản quyền do IETF sản xuất. <ref> [//trustee.ietf.org/ "Niềm tin của IETF"] , IETF. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2014. </ref>
==Tham khảo==
{{tham khảo}}