Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Fandom (website)”

:*"Except where otherwise specified, the text on Wikia sites is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 (Unported) (CC-BY-SA)." "The license used by a wiki is made clear in the footer and/or on the edit page."
:*"Freely licensed or public domain images are strongly preferred on Wikia. Non-text media on Wikia should not be assumed to be available under the same license as the text. Please view the media description page for details about the license of any specific media file. If you are uploading files to Wikia, you should cite the source of the file, attribute the authors, and note any copyright information, where applicable. Individual communities may elaborate upon and refine requirements for file uploads." ([http://community.wikia.com/wiki/Community_Central:Licensing tham khảo]) 12:24, ngày 27 tháng 3 năm 2011 (UTC)
 
:::Hai tổ chức này không có mối quan hệ nào với nhau cả, mọi người thường lầm tưởng mặc dù nhà sáng lập [[Jimmy Wales]] của Wikipedia, chủ tịch hội đồng cố vấn của Wikimedia [[Angela Beesley]] (trước đây) cũng là 2 nhà sáng lập của Wikia.
:::Wikimedia điều hành hoạt động của Wikipedia, là 1 tổ chức phi lợi nhuận, còn Wikia được điều hành bởi Wikia Inc. là 1 công ty tách biệt với Wikimedia, trụ sở tại Cali, hoạt động có lợi nhuận thông qua quảng bá và truyền thông.
:::Giấy phép chung của Wikia tương tự như Wikipedia là Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 (CC-BY-SA), có thể nhiều wiki (máy chủ đặt tại Wikia) sử dụng thêm một vài giấy phép đống góp khác tùy vào phương thức hoạt động và nội dung họ đang nghiên cứu. Về bản quyền hình ảnh, tùy từng wiki cũng đặt một vài bản mẫu về giấy phép sử dụng hình ảnh như Wikipedia, có thể không cần chỉ rõ hình đó lấy từ nguồn nào. Hầu hết các wiki nghiên cứu về một chủ đề nhất định nào đó, chẳng hạn như một chương trình hoạt hình, những hình ảnh đó được Fairuse dưới pháp luật Hoa Kì, nếu wiki đó có phương thức hoạt động tốt hơn, bảo quản viên tại đó sẽ gửi thư xin phép đến công ty sở hữu bản quyền chương trình, thông báo cho họ về wiki, hình ảnh, tập tin,... như thế nào đó.. và hi vọng họ thỉnh thoảng ghé qua..
:::[[Thành viên:Aislinghope|Aislinghope]] ([[Thảo luận Thành viên:Aislinghope|thảo luận]]) 15:08, ngày 2 tháng 11 năm 2011 (UTC)
279

lần sửa đổi