Khác biệt giữa các bản “Hương cống”

Vua Minh Mạng không thể sống tới năm 1928
n
(Vua Minh Mạng không thể sống tới năm 1928)
'''Hương cống''' là một loại học vị trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời xưa[[phong kiến]]. Loại học vị này được xác định trong kỳ [[thi Hương]].
 
Vào đời [[nhà Hậu Lê]] mỗi khoa thi Hương có 4 kỳ (xưa gọi là 4 trường) kéo dài khoảng 1 tháng. Nội dung thi cơ bản như sau:
*Kỳ I: Kinh nghĩa, thư nghĩa;
*Kỳ II: chiếu, chế, biểu;
*Kỳ IV: văn sách.
 
Thi xong kỳ nào chấm bài kỳ ấy, ai đỗ vào thi tiếp kỳ sau, ai trượt thì đi về. Thi đỗ kỳ III, vào kỳ IV; không đỗ thì được nhận học vị [[sinh đồ]]; đỗ cả 4 kỳ được nhận học vị hương cống.
 
Hương cống và sinh đồ là tên gọi do vua [[Lê Thánh Tông]] đặt năm [[1466]].
 
Đến năm [[19281828]] vua [[Minh Mạng]] mới đổi cách gọi: sinh đồ thành [[tú tài]], hương cống thành [[cử nhân]].
 
==Xem thêm==
19.003

lần sửa đổi