Khác biệt giữa các bản “Giai cấp vô sản”

'''Giai cấp vô sản''' ({{lang-la|proletarius}}) là thuật ngữ để chỉ [[tầng lớp xã hội]] của những người kiếm tiền công trong xã hội tư bản, người mà tài sản duy nhất có giá trị vật chất đáng kể là sức lao động của họ.<ref>[http://www.thefreedictionary.com/proletariat proletariat]. Accessed: 6 June 2013.</ref>
 
BỌN NGHÈO
 
==Trong Hiến pháp của Cộng hòa La Mã==
Người dùng vô danh