Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

n
==Vị trí trong Hoàng gia==
=== Trung Quốc ===
KhácVì là người sẽ kế vị, với các [[Hoàng tử]] được mở phủ riêng ngoài hoàng cung, nơi ở của TháiHoàng thái tử được đặt[[phía Đông]] của hoàng cung trong kinh thành, nên thường được gọi là '''Đông Cung''' (東宮),. doDo là cung của [[Trữ quân]], nên đôi khi cũng có thể gọi là '''Trữ Cung''' (儲宮). Ở thuyết [[ngũ hành]], ''hướng Đông'' thuộc [[hệ Mộc]], màu ''"Thanh"'', xét Tứ quý thì thuộc [[mùa xuân]], nên ngôi vị Thái tử đôi khi cũng được gọi một cách né tránh là '''Thanh cung''' (青宮) hay '''Xuân cung''' (春宮).
 
Địa vị của Thái tử có thể tạo thành một chính thể quyền lực tương tự với Hoàng đế, do trong '''Đông Cung''' cũng có các chức quan hầu việc tương tự hệ thống quan viên ở triều đình và đã được thu nhỏ lại. Các quan viên chủ yếu nhận nhiệm vụ về giáo dục Thái tử, nên thực tế không có quyền hạn đáng kể, nhưng nếu Thái tử kế vị, những quan viên này sẽ là những người hàng đầu được bổ nhiệm các vị trí trọng yếu.