Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

n
==Vị trí trong Hoàng gia==
=== Trung Quốc ===
Vì là người sẽ kế vị, khác biệt với các [[Hoàng tử]] được mở phủ riêng ngoài hoàng cung, nơi ở của Hoàng thái tử được đặt ở [[phía Đông]] của hoàng cung trong kinh thành, nên thường được gọi là '''Đông Cung''' (東宮), hoặc nguyên một cụm hay được dùng là ['''Đông Cung Hoàng thái tử''']. Do là cung điện của [[Trữ quân]], nên đôi khi Đông Cung cũng có thể gọi là '''Trữ Cung''' (儲宮). Ở thuyết [[ngũ hành]], hướng Đông thuộc [[hệ Mộc]], màu ''"Thanh"'', xét Tứ quý thì thuộc [[mùa xuân]], nên ngôi vị Thái tử đôi khi cũng được gọi một cách né tránh là '''Thanh cung''' (青宮) hay '''Xuân cung''' (春宮).
 
Địa vị của Thái tử có thể tạo thành một chính thể quyền lực tương tự với Hoàng đế, do trong '''Đông Cung''' cũng có các chức quan hầu việc tương tự hệ thống quan viên ở triều đình và đã được thu nhỏ lại. Các quan viên chủ yếu nhận nhiệm vụ về giáo dục Thái tử, nên thực tế không có quyền hạn đáng kể, nhưng nếu Thái tử kế vị, những quan viên này sẽ là những người hàng đầu được bổ nhiệm các vị trí trọng yếu.
 
Ngoài ra, trong '''Đông Cung''' cũng có các [[hoạn quan]], [[nữ quan]],... theo mô hình thu nhỏ của hoàng cung mà bố trí, phục vụ sinh hoạt của Thái tử và gia quyến. Vì là người sẽ kế vị nên mũ áo, lễ nghi của Thái tử cũng khác biệt với các Hoàng tử khác, và thường là có chế độ một cách giản lược của vua.