Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Y Dhăm Ênuði”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| kết thúc 4 = tháng 8 - 2006<br />{{số năm theo năm và ngày |2005|1|1|2006|8|1}}
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 = Phạm Ngọc Nghị
| địa hạt 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 = Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện [[Krông Ana]]
| bắt đầu 5 = Tháng 6/1996
| kết thúc 5 = tháng 1 - 2005<br />{{số năm theo năm và ngày |1996|6|1|2005|1|1}}
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 = Lê Văn Ánh
| địa hạt 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| đa số =
| đảng = [[Tập tin:Communist Party of Vietnam flag.svg|22px]] [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]