Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
#Cai tổng, kỳ mục và phụ tá với ít nhất 3 năm thâm niên.
 
Sang thập niên 1920 thì thay đổi chút đỉnh, nâng tổng số cử tri lên khoảng 20,000:<ref name="SE">Carter, Jay. "A Subject Elite: The First Decade of the Contitutionalist Party in Cochinchina, 1917-1927". ''The Việt Nam Forum'' No 14, 1994. tr 222</ref>
#Địa chủ đóng 20 [[đồng bạc Đông Dương|''piastre'']] trở lên thuế ruộng
#Thương gia với ít nhất ba năm nộp thuế
Hội đồng Thuộc địa phần lớn chú tâm đến việc bảo vệ địa vị và quyền lợi của người Pháp, giới công chức và doanh nhân.<ref name="VSKhL"/> Điển hình là [[Paul Blanchy]], chủ [[đồn điền]] [[hồ tiêu|hạt tiêu]] quyền thế ở Nam Kỳ nắm chức chủ tịch gần 20 năm, từ năm 1882 đến khi mất năm 1901. Blanchy còn là [[Thị trưởng]] [[thành phố Sài Gòn]]. Nhóm thực dân này chống đối việc sát nhập Nam Kỳ vào [[Liên bang Đông Dương]] để được rộng quyền hành xử mà không bị chính trị chính quốc chi phối.<ref name="Brocheur"/>
 
Nghị viên người Việt đại diện cho khoảng 10.000 cử tri trên tổng số 2 triệu dân của toàn xứ Nam Kỳ bấy giờ.<ref name="Penniman, Howard R. tr 17"/> Năm 1922 chính quyền thực dân cho sửa đổi luật pháp nới rộng quyền đầu phiếu nên số cử tri tăng thành 20.000.<ref name="SE"/>Đối với người Việt, vì hoạt động của cơ quan này bị hạn chế chỉ với tính cách tư vấn nên Hội đồng không để lại mấy thành tích ngoài những cuộc vận động bầu cử vào những thập niên 1920 và 1930 do [[Đảng Lập hiến Đông Dương]] của [[Bùi Quang Chiêu]], [[Nguyễn An Ninh]], và nhóm [[Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam|Cộng sản Đệ tứ]] [[Tạ Thu Thâu]].
 
Đáng ghi nhận là [[Nguyễn Phan Long]], ứng cử viên đắc cử năm 1922, đại diện vùng Sài Gòn và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng.<ref name="bqc"/>