Difference between revisions of "Tương lai"

12 bytes removed ,  9 months ago
no edit summary
Tags: Visual edit Mobile edit Mobile web edit
[[Tập tin:Tương Lai.png|250x250px|thế=|nhỏ|Tương Lai ]]'''Tương lai'''Lai được xem là một [[thuật ngữ]] mô tả [[sự kiện]] một đoạn [[thời gian]] sau khi thay đổi, và trái ngược [[quá khứ]] và là kết quả của [[Hiện tại|Hiện Tại]]. Đối với thời gian là một gốc độ nhận thức [[tính tuyến]], là một phần thời gian sẽ xảy ra, có nghĩa là, trong không gian nêu trên sự kiện hiện chưa phát sinh. Có thể nói tương lai là ngày mai, mai mốt,...Tương lai còn được hiểu là khái niệm về thời gian sau này, khi mà con người đã đạt đến mức khoa học kĩ thuật tối đa.{{mở rộng 2}}
{{thiếu nguồn gốc 2}}
==Định nghĩa tương lai với con người==
[[Tập_tin:Thành_phố_tương_lai_.jpg|thế=|nhỏ|231x231px|Thành phố Tương Lai]]
'''Tương lai'''Lai chiếm một vị trí quan trọng trong ngành [[triết học]]. Có khả năng có thể cho cuộc tranh luận là: [[não|bộ não]] tiến hóa của [[loài người|con người]], một phần lớn nhất của sự tiến hóa là khả năng dự đoán trong tương lai cụ thể là: [[trừu tượng]], [[Tưởng tượng|trí tưởng tượng]], [[logic]] và [[cảm nhận]]. Trí tưởng tượng cho phép chúng ta quyết định các điều kiện, cho phép thấy dường như hợp lý trong mô hình (và do đó suy giảm nguy cơ xảy ra). Hợp lý luận cho phép mọi người để dự đoán hành động, kết quả tất yếu của tình hình, và do đó cung cấp thông tin hữu ích cho các sự kiện trong tương lai.