Khác biệt giữa các bản “Thuận Thiên (phủ cũ Trung Quốc)”