Khác biệt giữa các bản “Eric Clapton”

* [http://www.gibson.com/en-us/Lifestyle/Features/how-to-get-claptons-classic/ Bài viết của hãng Gibson] về "Âm thanh phụ nữ"
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Cộng tác với The Beatles}}
{{Eric Clapton}}
{{The Yardbirds}}
{{Derek and the Dominos}}
{{Cộng tác với The Beatles}}
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{DEFAULTSORT:Clapton, Eric}}
[[Thể loại:Eric Clapton| ]]