Khác biệt giữa các bản “Tương lai”

Tập tin Thành_phố_tương_lai_.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Green Giant vì lý do: Copyright violation, found elsewhere on the web and unlikely to be own work
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Tập tin Thành_phố_tương_lai_.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Green Giant vì lý do: Copyright violation, found elsewhere on the web and unlikely to be own work)
 
{{thiếu nguồn gốc 2}}
==Định nghĩa tương lai với con người==
 
[[Tập_tin:Thành_phố_tương_lai_.jpg|thế=|nhỏ|231x231px|Thành phố Tương Lai]]
Tương Lai chiếm một vị trí quan trọng trong ngành [[triết học]]. Có khả năng có thể cho cuộc tranh luận là: [[não|bộ não]] tiến hóa của [[loài người|con người]], một phần lớn nhất của sự tiến hóa là khả năng dự đoán trong tương lai cụ thể là: [[trừu tượng]], [[Tưởng tượng|trí tưởng tượng]], [[logic]] và [[cảm nhận]]. Trí tưởng tượng cho phép chúng ta quyết định các điều kiện, cho phép thấy dường như hợp lý trong mô hình (và do đó suy giảm nguy cơ xảy ra). Hợp lý luận cho phép mọi người để dự đoán hành động, kết quả tất yếu của tình hình, và do đó cung cấp thông tin hữu ích cho các sự kiện trong tương lai.
 
41.019

lần sửa đổi