Khác biệt giữa các bản “Bích nham lục”

lỗi chính tả nhỏ
(lỗi chính tả nhỏ)
“Triệu Châu dạy chúng tăng”—Lão Hán làm gì thế?—Hãy khuất mắt với đám cát đằng!
 
“Chí đaođạo không khó”—Không khó và không dễ!
 
“Chỉ đừng phân biệt chọn lựa.”—Cái gì đang ở ngay trước mắt? [Đáp: Chẳng gì khác hơn là “phân biệt chọn lựa”, thiện và ác, yêu và ghét!]—Ông ta nói tương tự như trường hợp chính Tam tổ đang có mặt tại đây! [Nghe qua như chế diễu nhưng lại là sự thật.]
3

lần sửa đổi