Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

không có tóm lược sửa đổi
(Long Điền)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Long Điền
| logo = Emblem of Longdien District.svg
| hình = Huyen_Long_Dien_2.png
| ghi chú hình =
| vị trí lấy tọa độ =