Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

Lê Duy Hiệp là con thứ tư của [[Lê Thần Tông]] với cung nhân Trịnh Thị Ngọc Trúc<ref name=DVSKTTTB19 /> hay Trịnh Thị Ngọc Tấn<ref name = KDVSTGCMCB33 />, sinh ra sau khi vua cha đã mất (9/[[1662]]) khoảng 5 tháng.
 
Theo ghi chép của [[Khâm định Việt sử thông giám cương mục|''Khâm định Việt sử thông giám cương mục'']], mẹ ông người xã Đông Khối, huyện Gia Định (tức huyện Gia Bình sau này), không phải tộc thuộc của họ Trịnh ở Sóc Sơn.<ref name="KDVSTGCMCB33" /> Trước khi qua đời, Lê Thần Tông dặn Tây vương [[Trịnh Tạc]] trông nom giúp đỡ người con sắp ra đời.
 
Tháng 4 năm [[1675]], anh Duy Hiệp là [[Lê Gia Tông]] qua đời khi mới 14 tuổi không có con nối. Trịnh Tạc lập Duy Hiệp lên làm vua, hiệu là Lê Hy Tông. Ông được người đời ca ngợi là vị vua anh minh đức độ bậc nhất thời [[nhà Lê trung hưng|Lê Trung hưng]].