Khác biệt giữa các bản “Nghi phi (Khang Hy)”

Ngay từ tên sách đã sai. Nên nội dung tương quan với nó không có giá trị. Hơn nữa thông tin đặc biệt mâu thuẫn nghiêm trọng với 2 tài liệu chính sử là: "Bát kỳ Mãn Châu thị tộc tông phổ" và "Hắc đồ đương".
(Ngay từ tên sách đã sai. Nên nội dung tương quan với nó không có giá trị. Hơn nữa thông tin đặc biệt mâu thuẫn nghiêm trọng với 2 tài liệu chính sử là: "Bát kỳ Mãn Châu thị tộc tông phổ" và "Hắc đồ đương".)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Xuất thân ==
Nghi phi xuất thân từ dòng dõi [[Quách Lạc La thị]] (郭络罗氏) thuộc [[Mãn Châu]] [[Bát kỳ|Tương Hoàng kỳ]], phụ thân là Chính tứ phẩm Tá lĩnh [[Tam Quan Bảo]] (三官保).
 
Xuất thân của bà có tương đối tranh luận. Căn cứ theorong [[ThịnhBát kinhkỳ nộithị vụtộc phủtông lương trang đươngphổ|Bá]]Mãn (盛京内务府粮庄档),Châu thì[[Bát Tamkỳ Quanthị Bảotộc đượctông ghiphổ|t kỳ ''Bao y Tá lĩnh'' (包衣佐领), tức giathị tộc tông thuộcph满洲洲 giai cấp [[Bao洲洲 y]] thuộc [[Nội vụ phủ]]. Trong (八旗氏族[[Bát kỳ thị tộc tông phổ|rõ]] (八旗氏族通谱), ghihi thẳng Nghi phi thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, chi tiết là:''"A Khải, người Tương Hoàng kỳ, cháu tên Tam Quan Bảo nguyên nhậm Công bộ Thị lang kiêm Tá lĩnh"''<ref>《清列朝后妃传稿》:《八旗氏族通谱》:阿凯,镶黄旗人,孙三官保原任工部侍郎兼佐领。</ref>. Chức vị của Tam Quan Bảo, thuộc hàng Tứ phẩm võ quan, ở tại [[Thịnh Kinh]] kiêm thêm ''"Nội vụ phủ Quan phòng ấn"'' (内务府关防印). Trước mắt không rõ thật sự nguyên dòng dõi của Nghi phi thuộc Nội vụ phủ Thượng tam kỳ Bao y, hay là do chức vụ của cha bà kiêm thêm Nội vụ phủ tại Thịnh Kinh mà liệt kê vào.
 
<br />
Nếu có lẽ bà thuộc tầng lớp Nội vụ phủ Bao y, thì việc bà được ghi kỳ tịch trong ''"Bát kỳ thị tộc tông phổ"'' là việc sau khi được nâng kỳ, từ Bao y chuyển qua Bát Kỳ phân hạ. Nếu quả thật như vậy, từ Bao y chuyển vào Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, cho thấy Khang Hi Đế đối với Nghi phi quả thật phi thường sủng ái.
 
== Đại Thanh tần phi ==
19

lần sửa đổi