Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quảng Ninh”

→‎Hành chính: thị trấn là đô thị loại IV với huyện là đô thị loại IV không giống nhau, do đó chỉ có thể xếp loại đô thị các thành phố và thị xã, còn các huyện do chưa được công nhận nên chưa phải là đô thị loại IV.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Hành chính: thị trấn là đô thị loại IV với huyện là đô thị loại IV không giống nhau, do đó chỉ có thể xếp loại đô thị các thành phố và thị xã, còn các huyện do chưa được công nhận nên chưa phải là đô thị loại IV.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
! style="background:#e5e4e2; color:#0047ab; height:17px; "|Ðơn vị hành chính cấp huyện
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Thành phố <br>[[Hạ Long (thành phố)|Hạ Long]]
! style="background: "#96c; color:#7fffd4;"| Thành phố <br>[[Cẩm Phả]]
! style="background: "#96c; color:#7fffd4;"| Thành phố <br>[[Móng Cái]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Thành phố <br>[[Uông Bí]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Thị xã <br> [[Đông Triều]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;" | Thị xã <br>[[Quảng Yên]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Huyện <br>[[Vân Đồn]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Huyện <br>[[BaTiên ChẽYên]]
[[Vân Đồn]]
! style=""background: #96c; color:#7fffd4;"| Huyện <br>[[TiênHoành YênBồ]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Huyện <br> [[HoànhHải Hà, Quảng Ninh|Hải Bồ]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;" | Huyện <br>[[Hải Hà, Quảng Ninh|Hải ]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Huyện <br>[[Đầm ]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Huyện <br> [[ĐầmBình Liêu]]
! style="background: #96c; color:#7fffd4;"| Huyện <br> [[BìnhBa LiêuChẽ]]
! style=""| Huyện <br>[[Ba Chẽ]]
|-
! style="background:#9cc; color:navy; "| Diện tích (km²)<ref name=":9">{{Chú thích web|url=http://www.quangninh.gov.vn/So/sogiaothongvantai/Lists/ThuTucHanhChinhCong/Attachments/969/BCTH%20%20QH%20GTVT%20Quang%20Ninh.pdf|tiêu đề=Sở GTVT Quảng Ninh - Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
| style="background: beige; color:#000;" | II <ref>{{Chú thích web|url=http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201809/tp-mong-cai-dat-chuan-do-thi-loai-ii-2400436/|tiêu đề=TP Móng Cái đạt chuẩn độ thị loại II|website=Báo Quảng Ninh Online}}</ref>
| style="background: beige; color:#000;" | II
| style="background: beige; color:#000;"| IV
| style="background: beige; color:#000;" | IV
| style="background: beige; color:#000;"|
| style="background: beige; color:#000;"|IV<ref>{{Chú thích web|url=http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201508/tham-dinh-de-an-de-nghi-cong-nhan-thi-tran-cai-rong-mo-rong-dat-do-thi-loai-iv-2280086/|tiêu đề=Thẩm định đề án Đề nghị công nhận thị trấn Cái Rồng mở rộng đạt đô thị loại IV}}</ref>
| style="background: beige; color:#000;" |V
| style="background: beige; color:#000;"|
| style="background: beige; color:#000;"|IV<ref>{{Chú thích web|url=http://quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/HuyenHoanhBo/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi/Attachments/61/Quyet%20dinh%20211%20ve%20Cong%20nhan%20Thi%20tran%20Troi%20len%20do%20thi%20loai%20IV.pdf|tiêu đề=Quyết định công nhận thị trấn Trới là đô thị loại IV}}</ref>
| style="background: beige; color:#000;" |
| style="background: beige; color:#000;" |V<ref>{{Chú thích web|url = http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201508/hai-ha-nang-cao-hieu-qua-quy-hoach-va-quan-ly-do-thi-2281058/|tiêu đề = Hải Hà: Nâng cao hiệu quả quy hoạch và quản lý đô thị}}</ref>
| style="background: beige; color:#000;"|V
| style="background: beige; color:#000;"|V
| style="background: beige; color:#000;"|V
| style="background: beige; color:#000;" |V
|-
| colspan="15" style="text-align: center; font-size:90%;"|''Nguồn: Website tỉnh Quảng Ninh, Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2016''
|}
Định hướng phát triển:
* Nâng cấp các xã [[Hồng Phong]], [[Yên Thọ]], [[Hoàng Quế]], [[Tràng An, Đông Triều|Tràng An]] của thị xã Đông Triều thành phường vào năm 2019, phấn đấu đưa thị xã đủ tiêu chuẩn đô thị loại III trước 2025.<ref>{{Chú thích web|url=http://v1.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/thixaDongTrieu/Trang/Tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt.aspx?newsid=4585&cid=8&dt=2017-12-15|tiêu đề=Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Đông Triều khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021}}</ref>
*Phấn đấu xâyXây dựng thị xã Quảng Yên đạt tiêu chí đô thị loại III, tiến đến thành lập thành phố Quảng Yên.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/201811/quang-yen-huong-toi-do-thi-loai-iii-2406602/|title=Quảng Yên hướng tới đô thị loại III|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
* Tái lập thị xã Tiên Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Tiên Yên vào năm 2020.<ref>{{Chú thích web|url=http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201801/tien-yen-phat-huy-the-manh-dia-phuong-2370126/|tiêu đề=Tiên Yên phát huy thế mạnh địa phương}}</ref>
*Phấn đấu xâyXây dựng huyện Hoành Bồ lêntrở thành thị xã vào năm 2025.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201806/hoanh-bo-dot-pha-de-phat-trien-2390576/|tiêu đề=Hoành Bồ: Đột phá để phát triển}}</ref>
* Thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.