Khác biệt giữa các bản “Quận 12”

Các văn bản hành chính đều ghi là quận 12, không ghi quận Mười Hai
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Các văn bản hành chính đều ghi là quận 12, không ghi quận Mười Hai)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{bài cùng tên|Quận 12 (định hướng)}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | Quận
| tên = Quận Mười Hai12
| hình =
| ghi chú hình =