Khác biệt giữa các bản “Âm Lệ Hoa”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| tiền nhiệm 1 = [[Hiếu Bình Vương hoàng hậu|<font color="grey">Hiếu Bình Vương Thái hậu</font>]]
| kế nhiệm 1 = [[Mã hoàng hậu (Hán Minh Đế)|<font color="blue">Minh Đức Mã Thái hậu</font>]]
| chồng = [[Hán Quang Vũ Đế]]<br>Lưu Tú
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Hán Minh Đế]] Lưu Trang<br>Đông Bình Hiến vương [[Lưu Thương]]<br>Quảng Lăng Tư vương [[Lưu Kinh]]<br>Lâm Hoài Hoài công [[Lưu Hành]]<br>Lang Tà Hiếu vương [[Lưu Kinh]]