Khác biệt giữa các bản “Xã (Việt Nam)”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(km2)
|-
|1
|Cẩm Sơn
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|12,42
|-
|2
|Bình Phú
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|18,9
|-
|3
|Hiệp Đức
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|
|-
|4
|Hội Xuân
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|11,76
|-
|5
|Long Tiên
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|16,46
|-
|6
|Long Trung
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|15,13
|-
|7
|Mỹ Long
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|12,8
|-
|8
|Mỹ Thành Bắc
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|17,52
|-
|9
|Mỹ Thành Nam
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|21,8
|-
|10
|Ngũ Hiệp
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|27,29
|-
|11
|Phú An
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|15,76
|-
|12
|Phú Cường
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|32,57
|-
|13
|Phú Nhuận
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|13,63
|-
|14
|Tam Bình
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|20,76
|-
|15
|Tân Phong
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|24,25
|-
|16
|Thạnh Lộc
|Cai Lậy
|Tiền Giang
|23,85
|-
 
|}
 
Người dùng vô danh