Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|post = Thủ tướng
|body = Canada
|insignia = Coat of arms of Canada rendition.svg
|insigniasize =
|insigniacaption = Quốc huy Canada
|flagcaption = Mark of the Prime Minister
|image = Justin Trudeau in Lima, Peru - 2018 (41507133581) (cropped).jpg