Khác biệt giữa các bản “Phú Hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chủ tịch HĐND =
| thành lập =
| diện tích = 264,2 km²
| dân số = 113.850 người
| thời điểm dân số =
| dân số thành thị =
| dân số nông thôn =
| mật độ dân số = người/km²
| vĩ độ =
| vĩ phút =