Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Merhotepre Sobekhotep”

n
nKhông có tóm lược sửa đổi
Theo [[Kim Ryholt]], Merhotepre Sobekhotep không có tên trong bản danh sách này bởi vì tên của ông được liệt vào dòng bên dưới tên của [[Sobekhotep IV]]. Dòng này đã bị mất trong một đoạn khuyết của cuộn giấy cói trên.<ref>Kim S.B. Ryholt: ''The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800–1550 BC'', (Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997), pp.22-23</ref> Trong khi Franke và von Beckerath đồng nhất Merhotepre Sobekhotep với Merhotepre Ini, dựa trên cơ sở rằng họ có chung prenomen, tuy nhiên Ryholt lại chỉ ra vào năm 1997 rằng ông ta đã được liệt kê trong đoạn khuyết bên dưới Sobekhotep IV. Hơn nữa, Ryholt chỉ ra rằng nhiều vị vua của thời kỳ này có chung prenomen và do đó chưa hẳn đã là cùng một người. Vì thế Ryholt xem ông như là một vị vua khác biệt với Merhotepre Ini và xác định cho ông một triều đại xấp xỉ là 3 năm.<ref>Ryholt, p.197</ref>
==Vị trí trong biên niên sử==
Vị trí của Merhotepre Sobekhotep sau triều đại của Sobekhotep IV được đề xuất bởi thực tế rằng 5 vị pharaon của vương triều thứ 13 được chứng thực bởi các con dấu phả hệ mà đề cập tới cha mẹ của họ. Bốn trong số các pharaon được biết đến là [[Sobekhotep III]], [[Neferhotep I]] và hai người em trai của ông ta là [[Sihathor]], và [[Sobekhotep IV]].<ref name="Ryholt, p.231">Ryholt, p.231</ref> Nhưng lại có hai con dấu phả hệ mang tên của người mẹ của đức vua là "''nhàngười mẹ của đức vua Nubhotepti''" và tên nhà vua là "''Sobekhotep''".<ref name="Ryholt, p.231"/> Tuy nhiên, tên người mẹ của Sobekhotep III là Jewhetibew trong khi Neferhotep I, Sihathor và Sobekhotep IV là những người con của "''Người mẹ của đức vua Kemi''".<ref>Ryholt, pp.225 & 231</ref> Điều này có nghĩa rằng có một vị vua khác có tên Sobekhotep cũng sử dụng các con dấu phả hệ trong suốt cuộc đời mình. Một vết dấu khác được tìm thấy tại Tukh dường như đề cập tới cha của vị vua vô danh này, tuy nhiên nó bị vỡ và tên của người cha này không thể đọc được "''rõ ràng từ những dấu vết đó đây không phải là Monthhotep [cha của Sobekhotep III] hay Haankhef [cha của Neferhotep I, Sihathor và Sobekhotep IV]''".<ref name="Ryholt, p.231"/> Bởi vì vết dấu này mang một prenomen mà dường như đọc là ''mr-[...]-r''' , Ryholt lập luận rằng chúng ta đang phải giải quyết "''một vị vua có nomen là Sobekhotep và có prenomen được tạo dựng với dạng mr-X-rˁ''" chẳng hạn như Merhotepre hoặc Merkawre Sobekhotep.<ref>Ryholt, pp.231-232</ref>
 
== Chú thích ==