Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Merhotepre Sobekhotep”

n
==Vị trí trong biên niên sử==
Vị trí của Merhotepre Sobekhotep sau triều đại của Sobekhotep IV được đề xuất bởi thực tế rằng 5 vị pharaon của vương triều thứ 13 được chứng thực bởi các con dấu phả hệ mà đề cập tới cha mẹ của họ. Bốn trong số các pharaon được biết đến là [[Sobekhotep III]], [[Neferhotep I]] và hai người em trai của ông ta là [[Sihathor]], và [[Sobekhotep IV]].<ref name="Ryholt, p.231">Ryholt, p.231</ref> Nhưng lại có hai con dấu phả hệ mang tên của người mẹ của đức vua là "''người mẹ của đức vua Nubhotepti''" và tên nhà vua là "''Sobekhotep''".<ref name="Ryholt, p.231"/> Tuy nhiên, tên người mẹ của Sobekhotep III là Jewhetibew trong khi Neferhotep I, Sihathor và Sobekhotep IV là những người con của "''Người mẹ của đức vua Kemi''".<ref>Ryholt, pp.225 & 231</ref> Điều này có nghĩa rằng có một vị vua khác có tên Sobekhotep cũng sử dụng các con dấu phả hệ trong suốt cuộc đời mình. Một vết dấu khác được tìm thấy tại Tukh dường như đề cập tới cha của vị vua vô danh này, tuy nhiên nó bị vỡ và tên của người cha này không thể đọc được "''rõ ràng từ những dấu vết đó đây không phải là Monthhotep [cha của Sobekhotep III] hay Haankhef [cha của Neferhotep I, Sihathor và Sobekhotep IV]''".<ref name="Ryholt, p.231"/> Bởi vì vết dấu này mang một prenomen mà dường như đọc là ''mr-[...]-r''' , Ryholt lập luận rằng chúng ta đang phải giải quyết "''một vị vua có nomen là Sobekhotep và có prenomen được tạo dựng với dạng mr-X-rˁ''" chẳng hạn như Merhotepre hoặc Merkawre Sobekhotep.<ref>Ryholt, pp.231-232</ref>
 
Ngoài ra Ryholt còn lưu ý rằng dưới thời vương triều thứ 13, các con dấu phả hệ hoàng gia chỉ được sử dung trong giai đoạn bốn vị vua được xác định trên, mà vốn kế vị liên tục nhau: Sobekhotep III-Neferhotep I-Sihathor-Sobekhotep IV. Bởi vì trong giai đoạn hơn 30 năm tiếp theo dưới triều đại của các vị vua [[Khahotepre Sobekhotep]], [[Wahibre Ibiau]] và [[Merneferre Ay]], không có con dấu phả hệ nào được chứng thực cho những vị vua này, nên có thể cho rằng "''nó rõ ràng đã không còn được sử dụng dưới triều đại của họ''". Vì thế, Merkawre Sobekhotep sẽ không sử dụng nó dưới triều đại của mình bởi vì ông ta là vị vua thứ 9 sau thời của Sobekhotep IV.<ref name="Ryholt, p.232">Ryholt, p.232</ref> Khoảng thời gian 30 năm còn loại trừ các triều đại của những vị vua khác nằm xen giữa trong khoảng thời gian từ sau cái chết của Sobekhotep IV cho tới khi Merkawre Sobekhotep lên ngôi như Sewadjkare Hori, vị vua đã cai trị trong 5 năm theo như cuộn giấy cói Turin. Do đó, vua Merhotepre Sobekhotep, người cũng được chứng thực từ một bức tượng ở bảo tàng Cairo, sẽ là ứng viên duy nhất còn lại cho vị trí là người kế vị trực tiếp của Sobekhotep IV và là tiên vương của [[Khahotepre Sobekhotep]]. Merhotepre Sobekhotep đã sử dụng các con dấu phả hệ tương tự và tên của ông đã bị mất trong khoảng trống nằm phía dưới cùng của một cột trên cuộn giấy cói Turin.<ref name="Ryholt, p.232"/> Vị vua kế vị Merhotepre Sobekhotep, Khahotepre Sobekhotep, có triều đại được đề cập tới trong cuộn giấy gói Turin, cũng có một prenomen tương tự về mặt phong cách bởi vì nó được tạo dựng trên công thức ''X-htp-rˁ'', hơn nữa xác nhận rằng cả hai đã cai trị nối tiếp nhau.
 
== Chú thích ==